Terms & Conditions

PENGHANTARAN
Sila maklumkan kepada kami sekiranya pihak saudara/saudari tidak menerima pesanan dalam tempoh lebih daripada 14 hari  (POS MALAYSIA KE SABAH DAN SARAWAK) dan 3 hari (POS LAJU DAN SKYNET) untuk kami bantu saudara/saudari membuat tindakan susulan. Sila ambil perhatian bahawa banyak penghantaran tidak dapat dilakukan apabila pihak pelanggan:

1.     Alamat yang diberikan tidak dapat ditemui oleh SkyNet dan Pos
2.     Apabila pihak SkyNet dan Pos call untuk penghantaran, pihak pelanggan tidak mengangkat telefon serta tiada dirumah.

Sekiranya pihak pelanggan berhadapan dengan masalah ini, sila HUBUNGI pejabat Pos dan SkyNet yang terdekat untuk mengetahui status terkini sama ada buat penghantaran semula atau self pick up.


BAYARAN
Anda boleh hantar Slip/penyata bayaran melalui:
1. Whatsapp slip bayaran kepada kami ke 0164440309 dan nyatakan kod order
2. Email ([email protected])

Kegagalan mengemukakan slip bayaran atau butiran bayaran akan menyebabkan kami tidak dapat membuat penghantaran. *Jika cash deposit dan jumlah bayarannya seperti RM293, Sila bank in RM300 dan Whatsapp/emailkan slip bayaran sebagai bukti bayaran. Pihak kami akan memulangkan baki bayaran tersebut melalui bank transfer/cash semasa penghantaran.


LAIN-LAIN

  • tempahan dianggap BATAL sekiranya tiada maklum balas dalam masa 5 hari dari tarikh tempahan.
  • Semua barangan yang dihantar telah dipastikan tahap kualitinya dan tiada kerosakan pada barangan yang telah dipesan oleh pelanggan.  Pihak kami tidak akan bertanggungjawab diatas kehilangan, dan kerosakan barangan semasa/ setelah urusan penghantaran dilakukan. Setiap urusniaga adalah muktamad, dan semua produk yang telah dijual tidak boleh dipulangkan dan ditukar samada dengan produk lain atau dengan wang ringgit melainkan atas sebab-sebab tertentu yang akan dipertimbangkan oleh Modest Valley. Semua pertukaran mestilah dibuat dalam tempoh 14 hari sahaja dari tarikh pembelian & kos penghantaran perlu ditanggung sendiri oleh pihak pembeli. Sebarang pertukaran selepas 14 hari tidak akan dilayan.
  • Semua urusniaga adalah dalam Ringgit Malaysia. Lain-lain terma & syarat seperti yang tertera di dalam website kami akan digunapakai.
  • Pihak Modest Valley mempunyai hak untuk mengubah atau menukar polisi atas sebab tertentu pada bila-bila masa tanpa notis.
Best viewed in Chrome Browser. Login to AVANA Dashboard.
Copyright Reserved 2018
Powered with
by AVANA
Click Below To Share